STAITISTICÍ MAIDIR LE TÁIRGÍOCHT
AGUS DÍOLACHÁN

TÁIRGEADH 2008/09
'000í
2007/08
'000í
2006/07
'000í
2005/06
'000í
2004/05
'000í
           
Móin mheilte - tonnaí 2,910 2,536 3,668 3,941 4,164
Gairneoireacht - méadair chiúbacha 1,701 1,889 1,803 1,701 1,822
Bricíní - tonnaí 217 209 231 230 209
           
DÍOLACHÁIN          
           
Móin mheilte          
Chuig staisiúin chumhachta - tonnaí 3,054 2,412 2,406 2,780 1,981
Chuig monarchana Bhord na Móna - tonnaí 882 904 944 909 878
           
Iomlán 3,936 3,316 3,350 3,689 2,859
Gairneoireacht - méadair chiúbacha 1,724 1,922 1,800 1,786 1,818
Bricíní - tonnaí 245 217 216 233 225
           
LUACH DÍOLACHÁIN1 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
           
Móin mheilte chuig stáisiúin chumhachta 94,746 75,934 70,950 74,648 50,363
Leictreachas 56,636 56,590 19,921 0 0
Gairneoireacht 47,567 56,062 53,220 51,324 54,030
Bricíní 42,894 36,714 34,217 35,324 32,018
Gual 65,832 46,985 46,389 46,278 40,233
Táirgí breosla caoithiúla 10,577 9,189 8,229 7,198 5,893
Ola 40,443 34,504 35,022 40,135 31,440
Aisghabháil acmhainní 51,976 42,067 0 0 0
Táirgí comhshaoil 18,809 29,218 33,416 27,462 32,363
Onnmhairithe san áireamh thuas 49,797 55,259 52,487 50,656 52,032

 

1 Sula gcuirfí díolacháin idir-cuideachta as an áireamh